FSMVÜ | Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Malay Dünyası

"Bu evan-i yumn-i ikbalde mahruse-yi Üsküdar'da müceddeden bina ve inşa buyrulan Tab'hane-yi Hümayun'da tab' ve tekmili müyesser olmuşdur ve bi-Allah'l-tevfik, 1218 "

 

Yukarıdaki harita, 1803 yılında Osmanlı İmparatorluğu Tab'hane-yi Hümayun tarafından basımı yapılan, "Cedid Atlas Tercümesi" isimli Osmanlı İmparatorluğu ve İslam Dünyasının ilk Atlas çalışmasında, Malay Dünyasını gösteren sayfadır. Cedid Atlas Tercümesi, devrin ünlü İngiliz kartografı William Faden ve Osmanlı İmparatorluğu  Reis-ül Küttabı Mahmud Raif Efendi tarafından hazırlanmış olup, sadece tek bir baskı yapılmış ve 50 adet basılmıştır. Şu anda dünyada bilinen 13 kopyası mevcuttur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cedit Atlas Tercümesi, Library of Congress Geography and Map Division Washington, D.C. 20540-4650 USA dcu, http://hdl.loc.gov/loc.gmd/g3200m.gct00235 (27/09/2017).

"İşte Türkler'in İlk Basılı Atlası... Norveç'te Ortaya Çıktı" Milliyet, 25.09.2017, http://www.milliyet.com.tr/iste-turkler-in-ilk-basili-gundem-2525399/ (27/09/2017)

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi