FSMVÜ | Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

MAKALELER

Arslan, Ahmet Turan. “Malezya’da Din Eğitimi ve Arapça Öğretimi”, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi. Sayı. 13-15, (1997).

Hamdani, Abbas. “Yeni Hindistan Yolu ve Amerika’nın Keşfine Osmanlıların Cevabı”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 3, (Aralık 1988).

Othman, Mohammad Redzuan. “Panislamcı Politika ve Siyasi Himaye: Malay Perspektifi ve Osmanlı Tepkisi." Çev. İsmail Hakkı Göksoy. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Sayı 25, (2010/2).

Önalp, Ertuğrul. “Portekiz Kaynaklarına Göre Sefer Reis’in Hint Okyanusu’ndaki Faaliyetleri (1550-1565).” Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi. Sayı 25, (Bahar 2009).

Önalp, Ertuğrul. “Seydi Âlî Reis’in 1554 Yılında Portekizlilere Karşı Mücadelesi.”  Korean Middle East Studies Review. Sayı 30-2, (2009).

Özay, Mehmet. “Açe’de bir Türk Âlimi: Baba Dâvûd.” Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi. Sayı. 33, (2007/2).

KİTAPLAR

Seben, H. Taner (Büyükelçi). "Singapur’daki İlk Temsilciliklerimiz." T.C. Singapur Büyükelçiliği. Singapur, (Haziran, 2014).

TEZLER

Priatma, Dion. 16. Ve 19. Yüzyıllar Arasında Osmanlı Ve Açe Sultanlığı İlişkileri, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul (2015).

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi