Anasayfa  |   İletişim  | AR - EN
Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

Malezya

Bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Malezya, Ekvator çizgisinin kuzeyinde, birbirine sınırı olmayan iki bölgeden oluşmaktadır: Batı Malezya (Malaysia Barat) da denilen Malay Yarımadası (Semenanjung Malaysia) ve Brunei adasında bulunan Güney Malezya (Malaysia Timur). Ülkenin başkenti olan Kuala Lumpur, ülkenin batı bölgesinde, sahil kesimine 40 km. uzaklıkta bulunmakta olup, ülkenin idari merkezi olan Putrajaya ise başkentin güneyine 25 km uzaklıktadır.

Commonwealth, Milletler Topluluğunun bir üyesi olan Malezya, daha önce İngiliz Sömürgesi altında idare edilmiş olan farklı bölgelerin bir araya gelerek siyasi bir birliktelik oluşturması sonucu kurulmuştur. 16 Eylül 1963 yılında kurulduğunda, bugünkü Malay Yarımadası, Singapur Yarımadası, Brunei adasında bulunan S

arawak ve Sabah bölgelerini de toprakları içerisinde bulunduran Malezya, Ağustos 1965 yılında Singapur’un federasyondan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte günümüzdeki toprak bütünlüğüne sahip olmuştur.

Yönetim Sistemi

Daha çok sembolik ve devlet başkanı sıfatına sahip kral tarafından yönetilen Malezya’da yönetim sistemi Federal Anayasal Monarşidir. Bu sistemde kral, Yang di-Pertuan Agong (en üst rütbeli yönetici) sıfatıyla, görev süresi 5 yıl olmak suretiyle, verasete dayanan krallıklara yönetilen dokuz devletin idarecileri arasından seçilir.

İngiltere’den bağımsızlık ilanının ardından, 1957 yılında hazırlanan ve yürürlüğe giren Malezya Anayasasına göre, bugün Malay Yarımadasında bulunan devletler çift meclisli bir yapıyı oluştururlar:

Senato (Dewan Negara) Üst Meclis ve Temsilciler Meclisi (Dewan Rakyat) Alt Meclis. En üst rütbeli idari makam olan kral, Temsilciler Meclisi üyeleri arasından başbakanı atar. Başbakanın tavsiyesiyle ile kabineyi oluşturan diğer bakanların atamasını yapar. Bakan sayısı belli olmamakla birlikte tüm bakanlar federal meclisin üyesi olmak zorundadırlar. Federal Hükümet bunun haricinde, bağımsız bir yargıya ve de siyasi olarak tarafsız hareket eden bir sivil servise de sahiptir.


Malezya 13 devlet ve 3 federal bölgeden oluşmaktadır. Her bir devletin kendine ait yazılı anayasası, yasama meclisi, bu meclise karşı sorumlu olan yürütme kurulu ve başbakanı bulunmaktadır. Başkent Kuala Lumpur, İdare merkezi Putrajaya ve Doğu Malezya kıyılarına yakın Labuan Adası’nı içinde bulunduran federal topraklar diğer 13 devletle aynı statüye sahiptir fakat birbirinden ayrı anayasal sistemleri ya da devlet başkanları yoktur.

Yarımada devletlerinin çoğunluğu, veraset yoluyla yönetime geçen yöneticiler tarafından idare edilmektedir. Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Selangor ve Terengganu devletlerinde idareci sultan, Perlis devletinde idareci Raja (kral) ve Negeri Sembilan devletinde ise idareci Yang di-Pertuan Besar (Üst Yönetici)’dır.

Malaka, Penang Adası, Sarawak ve Sabah’ta ise yöneticiler atama yoluyla iş başına gelir. Bir devlet yöneticisi hükümetin tavsiyelerine göre hareket eder. Anaysa, her 5 yılda bir düzenlenen, federal parlemento seçimlerini ve devlet yasama organlarına ilişkin seçimleri düzenler.

Nüfusun Etnik Dağılımı

Malezya halkının önemli bir çoğunluğu Malay Yarımadasında kalan Batı Malezya’da yaşamaktadır. Malezya nüfusu önemli bir etnik, dilsel, kültürel ve dinsel çeşitliliğe sahiptir. Bu çeşitlilik içerisinde, idari amaçlar gözetilerek, bumiputra olarak adlandırılan ve Malayları da kapsayan yerel halk ile non-bumiputra olarak adlandırılan (çoğunlukla Çin ve Güney Asya kökenli) göçmen topluluk arasında önemli bir ayrım yapılmıştır.

Malay Yarımadası ve Brunei adasının kuzey kıyıları, deniz ticaretinin önemli noktalarında bulunmaları nedeniyle tarih boyunca Asya kıtasının birçok bölgesinden gelen insanların buluşma noktaları olmuştur. Bu durum sonuç olarak Malezya nüfusunun etnik olarak diğer tüm Güney Asya nüfuslarında olduğu gibi, kompleks bir yapıya sahip olmasına neden olmuştur. Bahasa Malaysia

(önceki adı Bahasa Melayu) bu çeşitli etnik toplulukları bir araya getiren Malezya’nın resmi dilidir. Malezya’da yaşamakta olan çoğu topluluğun konuştuğu bu dil ayrıca resmi ilk ve ortaöğretim kurumlarında da eğitim dilidir.

Din

Malezya nüfusunun ortalama %60’ı Müslümandır ve İslam Malezya’nın resmi dinidir. İslam dini ayrıca, anayasaya göre, bir Malayı Malay olmayandan ayıran en önemli faktörlerden biridir çünkü anayasaya göre tüm Malaylar Müslümandır. Ülkede yaşayan Çin nüfusunun egemen bir dini yoktur fakat Çinli nüfusun çoğunluğu Konfisyüçlük akımının ahlaki öğretilerini benimsemekte, bir kısmı da Budizm ya da Daoizm gibi inançları takip etmektedir. Küçük bir kısım ise Hıristiyanlık mezheplerine inanmaktadır. Hindistan ve Sri Lankalı toplulukların çoğunluğu Hinduizm inancına göre hayatlarını devam ettirirken, Pakistanlılar çoğunlukla Müslümandır. Bazı Hindistanlılar Hıristiyanlık dininin benimsemiştir. Hindistan’ın Punjab bölgesinden gelen Sihler ise çoğunlukla kendi dinleri olan Sihizm’e inanmaktadırlar.


Craig A. Lockard, ooi Jin Bee, Thomas R. Leinbach, Zakaria Bin Ahmad, "Malaysia" Encyclopædia Britannica, inc. Ocak 2017. 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
. . .