Malay Takımadaları

19. yüzyılın en ünlü saha biyologlarından İngiliz Alfred Russel Wallace, 1854 yılında İngiltere’den ayrılarak uzak doğu seferine katılır. Doğu Hint Adalarına (ya da Hollanda Doğu Hint Adaları) yapmış olduğu bu seyahat 8 yıl sürer. Bir adadan diğerine onlarca ada dolaşan Wallace, evrim üzerine yapmış olduğu çalışmaya cevaplar bulabilmek adına yüzlerce hayvan örneği toplar.

1854 yılında başlayarak 1862 yılında sona eren uzun seyahati sonrasında, 1869’da ilk basımı yapılan ünlü klasik eserini yazar. Malay Archipelago: The Land of the Orang-utan and the Bird of Paradise, a Narrative of Travel, with Studies of Man and Nature.” Wallace bu eseriyle, Sumatra adasından doğuya doğru 6,000 kilometrelik mesafede uzanan adalar topluluğuna “Malay Takımadaları” adını verir.

“(Malay Takımadaları) bu geniş ada topluluklarının sınırları ötesinde eşine rastlanmayan, insanoğlunun alışılmamış ve ilginç bir ırkı olan Malaylar tarafından iskan edilmiş ve bu nedenle de Malay Takımadaları olarak adlandırılmıştır.” [1]der Wallace ve bu takımadaların sınırlarını şu şekilde belirler;

“Genel anlamda hayvansal yaşamın dağılımını baz alan nedenlerden dolayı, Malay Takımadaları, Batıda Tenasserim ve Nicobar adaları ile birlikte Malay Yarımadası, kuzeyde Filipinler, Solomon adaları ve doğu da Yeni Gine sınırlarının ötesinde bir coğrafyayı kapsamaktadır. Bu sınırlar içerisinde bulunan tüm büyük adalar, sayısız küçük ada parçaçıckları ile birbirine bağlanmaktadır bu nedenle hiçbir ada bir diğerinden farklı bir şekilde ayrılmamaktadır. Birkaç istisna dışında, hepsi aynı iklim özelliklerine sahip olmakla birlikte bereketli gür ormanlarla kaplıdırlar. Harita üzerinde şekillerini ve dağılımlarını incelesek de, ada ada tek tek hepsini dolaşsak da, ilk izlenimimiz tüm bu adaların birbirine samimi bir tür bağ ile bağlandığı tek bir bütün oluşturduğu olacaktır.”[2]

Bugünkü Malay Takımadaları, Wallace’ın zamanındaki takımadalardan siyasi olarak farklıdır. Halen dünyadaki en büyük takım adalar topluluğu olmakla birlikte, 17,000’den fazla adayı içerisinde barındırmaktadır. Topluluğun ana adalarını ve Endonezya topraklarını oluşturan adalar, Büyük Sunda Adaları (Sumatra, Cava, Bomeo ve Sulawesi), Küçük Sunda Adaları, Moluka Adaları ve Batı Yeni Gine’dir. Filipin’in ana adaları ise kuzeyde Luzon, güneyde Mindanao ve aralarında kalan Visayas Adaları. Takımadanın geri kalan siyasi bölgeleri ise, Doğu Malezya (Sabah ve Sarawak), Brunei ve Papua Yeni Gine’dir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]  Alfred Russel Wallace, “The Malay Archipelago the land of the orang-utan and the bird of paradise: a narrative of travel, with studies of man and nature” London: Macmillan and Co, 1869, s.1-2

[2] a.g.e, s. 3.