SİNGAPUR

Singapur şehir devleti Malay Yarımadası'nın güney ucunda, Ekvator’un yaklaşık 85 mil (137 kilometre)kuzeyinde bulunmaktadır ve baklava biçimindeki Singapur Adası ve 60 küçük adacıktan oluşmaktadır. Ana ada bu birleşik alanın yaklaşık olarak 18 kilometrekarelik alanı dışında tamamını kapsamaktadır. Ana ada, Malezya Yarımadası'ndan, kuzeyde Johor Boğazı ile ayrılır. Devletin güney sınırları ise Singapur Boğazı boyunca devam eder ve Endonezya topraklarına ait olan Riau-Lingga Takımadaları’nın karşısında, yaklaşık olarak 10 mil kadar uzağında bulunur.

Singapur, Güneydoğu Asya'daki en büyük ve dünyanın en yoğun limanlarından biridir.  Jeopolitik konumu bu büyüme ve refahın oluşmasındaki en büyük etkendir. Bir  zamanlar İngiliz sömürgesi olan ve şimdi Commonwealth üyesi olan Singapur, ilk olarak 1963'de Malezya Federasyonu'nun kurulması üzerine buraya katıldı ancak 9 Ağustos 1965'te federasyondan ayrılarak bağımsız bir devlet haline geldi.

 

İklim

Singapur Güneydoğu Asya'nın ekvatoral muson bölgesindedir ve iklimi ise yıl boyunca eşit yüksek sıcaklık ve hemen hemen sürekli yağışlarla karakterize olmuş durumdadır. Aylık ortalama sıcaklıklar ise, Haziran ayında yaklaşık 27° C Ocak ayında ise 25° C şeklindedir. Günlük sıcaklık farkı ise biraz daha büyüktür (ortalama 7° C). Singapur'un deniz konumu ve sabit nemi, bölgedeki maksimum sıcaklıkların nispeten daha ılıman olmasını sağlar: bugüne kadar kaydedilmiş en yüksek sıcaklık sadece 97 ° F (36 ° C) idi.

 

Etnikdilsel Yapı

Singapur’un nüfusu, geçmişte yaşanan yoğun göç faaliyetleri sonucu çeşitlilik kazanmıştır. Çinliler toplam nüfusun dörtte üçünü oluşturmaktadırlar. Malaylar ve sonra Hintliler Çinlilerden sonraki en geniş etnik gruplardır. Bu üç büyük topluluğun hiçbiri homojen durumda değildir. Çinlilerin beşte ikiden fazlası Fujian Eyaleti’nden gelmektedirler ve Amoy (Xiamen) lehçesini konuşmaktadırlar, yaklaşık dörtte biri Guangdong Eyaleti’nde Shantou şehrindeki Teochewlidir ve çok az bir kısmı Guangdong’un diğer bölgelerinden gelmektedirler. Bu nedenle bir bütün olarak Çin halkı, karşılıklı olarak anlaşılmaz lehçeler konuşmaktadırlar. Dilsel farklılıklar Malaylar arasında ise çok belirgin değildir, ama halk  Javanese, Boyanese, ve diğer lehçeleri konuşan Endonezyalıları içermektedir. Tamiller (yarısından fazlası), Malayaliler, ve Sihler’den oluşan ayrıca Pakistanlı ve Sinhalese toplulukları da içeren en çeşitli topluluk Hint topluluğudur.

Bu etnik çeşitlilik nedeniyle en az dört resmi dil tanınmaktadır. Bunlar; İngilizce, Mandarin Çincesi, Malay ve Tamil dilleridir.  İngilizce; yönetim, ticaret, ve sanayi için başlıca dil olarak kullanılmaktadır ve bununla beraber okullarda birincil eğitim dilidir. Çin’in resmi dili olan Mandarin Çincesi, lehçe engelini ortadan kaldırır ve kullanımı teşvik edilmektedir; okul nüfusunun üçte biri bu dilde eğitilmektedir. Malayca ise ülkenin ulusal dili olarak belirlenmiştir. İngilizce gibi  yaygın kullanım alanı olan bu dil etnik gruplar arasındaki iletişimi sağlamaktır. Bununla beraber bu dil, Singapur ve Malezya arasındaki ilişkilerin yakınlaşmasında da kilit bir rol oynamaktadır.

 

Eğitim

Singapur’da eğitim önemli bir yere sahiptir ve eğitim sistemi ayrıntılı bir şekilde hazırlanmıştır. İlköğretim ücretsizdir ve altı yıldan sekiz yıla kadar sürer, eğitim dili İngilizcedir, ve öğrenciler diğer üç resmi dilden birini ikinci dil olarak öğrenmek zorundadırlar.  Öğrenciler ortaöğretime geçtiklerindeyse tercihlerine göre akademik, mesleki veya ticaret alanlarına yerleştirilirler. Akademik alanı seçen öğrenciler 4 veya 5 yıllık programlara yönlendirilirler. Yükseköğretim olanakları akademik performansa göre belirlenir ve genellikle 2 ya da 3 senelik lise eğitimi ardından bir üniversite veya yüksekokulda eğitim imkanı oluşur. Singapur Ulusal Üniversitesi, 1980 yılında Singapur Üniversitesi ile Nanyang Üniversitesi’nin birleşmesiyle kurulmuştur, en büyük ve en bilindik yüksek öğretim kurumudur.

 

Dinler

Dini bağlar etnik yapıyı yansıtmaktadır. Çinlilerin yaklaşık üçte ikisi Konfüçyanizm’e, Budizm’e, Taoizme ya da bunların birleşiminden oluşan bir dine bağlılığını dile getirmektedir. Neredeyse bütün Malaylar, ve bazı Hintliler nüfusun yedide birinin resmi dini olan İslam’a inanmaktadırlar. Hristiyan topluluğu ise Müslüman nüfusa göre çok daha hızlı bir şekilde gelişmiştir ve neredeyse bütün Çinliler Hristiyan olmuştur. Geri kalan nüfusun ise neredeyse tamamı Hinduizm’e inanmaktadır, bununla beraber herhangi bir dine inanmayan Singapurlular da bulunmaktadır.

 

Ekonomi

İngiliz İmparatorluğu’nun en büyük ticaret merkezlerinden biri olan Singapur, 1960 yılından bu yana dikkat çekici bir ekonomik büyüme ve çeşitlilik yaşamıştır. Singapur, bir dünya ticaret merkezi olarak konumunu güçlendirmenin yanı sıra, finansal ve endüstriyel sektörlerini de güçlendirmiş ve geliştirmiştir. Günümüzde Singapur, Güneydoğu Asya'daki en gelişmiş ekonomiye sahiptir. Singapur ekonomisi, malların üretimi ve ihracatı konusunda herhangi bir bağımlılığı olmadığı için diğer Güneydoğu Asya ülkelerinden her zaman farklı olmuştur.

 

Ticaret

Singapur, Güneydoğu Asya bölgesinden kauçuk, kereste ve çeşitli baharatlar gibi ticaret ürünlerini bölge ve bölge dışındaki diğer ürünler karşılığında takas edilmesinde geleneksel ara buluculuk işlevini yerine getirmeye devam ediyor. Başlıca ithalat ürünleri, makine, nakliye ekipmanları ve ham petrol, başlıca ihracat ürünleri ise, makineler, rafine petrol ve işlenmiş petrol ürünleridir. Çin, ABD, Endonezya, Malezya ve Japonya, Singapur'un başlıca ticaret ortaklarıdır. İşlenmiş veya imal edilmiş ürünleri depolamak veya bunları en yakın depolama merkezine taşımak, Singapur’un ihracat ticaretinin yaklaşık olarak üçte birini oluşturmaktadır.  Bu alanda petrol arıtma endüstrisi dikkat çekti. Singapur, ticaret hacmini arttırmak için ek ticaret imkanları oluşturmak amacıyla Malezya ve Endonezya ile sayısız projede ticari ortaklıklar kurdu. Endonezya Adası’nın yakınlarındaki Batam Adası’ndaki yatırımlar bu açıdan önemlidir.

 

Yönetim

Singapur, Westminster modelini temel alan parlamenter bir demokrasidir. Başkan, devlet başkanıdır; 1991 yılına kadar cumhurbaşkanı parlamento seçimleri sonucu parlamento tarafından seçilerek göreve gelmiştir. 1991 yılında yapılan anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilmeye başlanmış ve aynı zamanda bu değişiklikle cumhurbaşkanının yetkileri de genişletilmiştir. Tek meclisi olan Parlamento 94 milletvekilinden oluşmakta ve bunlardan 84 tanesi seçilerek 10 tanesi ise 5 yıl görev süresi ile atanarak göreve gelirler. Mecliste çoğunluğa sahip olan grup kendi içerisinden hükümetin başkanı olan başbakanı ve kabineyi seçip hükümeti kurarlar. Her seçim bölgesinde, vatandaşların kurduğu yerel topluluklar ile iktidar partisi arasında bir bağ oluşturmak için kurulan Danışma Komiteleri vardır.  

Hükümetin siyasi ve idari kolları arasında da yakın irtibat sürdürülmektedir. İdari yapıyı çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumları oluşturmaktadır. Bunların dışında, bağımsız bir Kamu Hizmeti Komisyonu da görev yapmaktadır.

 

Siyasal Süreç

Singapur’da seçmen listesine kayıtlı olan her yetişkin vatandaşın oy kullanma zorunluluğu vardır. Bazı partiler seçimlere itiraz etse de 1959’dan beri Halk Hareketi Partisi, Singapur siyasetini domine etmektedir. Halk Hareketi Partisi iktidarının uyguladığı politikaların Singapur’da ekonomik ve sosyal refahı arttırması, uzun süredir iktidarda olmasının en büyük sebeplerinden birisidir.