Endonezya Kültür ve Sanat Bursu 2018

ENDONEZYA KÜLTÜR VE SANAT BURSU 2018

(17 Mart-24 Haziran 2018)

Endonezya Kültür ve Sanat Bursu, 2003 yılından beri düzenlenmekte olup, başlangıçta Güneybatı Pasifik Diyaloğu Ülkeleri olan Avustralya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Filipinler ve Doğu Timur ülkelerinden katılımcılara sunulmuştur.

Bu programın önemi ve de sağlamış olduğu faydalar göz önünde bulundurularak, burs programı yıllar içerisinde, ASEAN, ASEAN+3, PIF üyesi ülkeleri ve de dünyanın birçok farklı ülkesini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 2003-2017 yılları arasında burs programından, 69 ülkeden toplamda 776 kişi faydalanmıştır.

Burs programı kontenjanının sınırlı olması ve de programın oldukça fazla başvuru alması nedeniyle, Endonezya Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, yurt dışındaki Endonezya Büyükelçilikleri ve de Konsoloslukları vasıtasıyla belirli seçme kriterleri ve seçim süreçleri oluşturulmuştur. Birçok kriter ile birlikte, bursun verileceği kişinin özgeçmişi, cinsiyeti, bölgesel temsili ve de Endonezya Kültürünü öğrenmeye olan isteği dikkate alınmaktadır.

Bursiyerlerin Endonezya sanat ve kültürünü kavrayışını derinselleştirmek ve de final performasındaki kabiliyetlerini geliştirmek için, bursiyerler organizasyon komitesi tarafından 3 aylık bir süre içerisinde farklı bölgelerde olmak üzere farklı gruplara ayrılarak farklı kültür ve sanat merkezlerinde tecrübe kazanmaları sağlanmaktadır. Kültür ve Sanat Merkezleri 6 farklı bölgede yer almaktadır: Bali; Batı Sumatra; Doğu Kalimantan; Doğu Cava; Güney Sulavesi ve Yogyakarta.

Bursiyerler sanat merkezlerinde ya da merkeze yakın yerlerde ikamet edeceklerdir. Böylelikle yerel kültürü tecrübe etme fırsatı yakalayarak yerel halk ile de iletişime geçebileceklerdir. Sanat Merkezilerinin içinde ve de dışında paylaşılan teori ve pratik arasındaki sinerji hiç şüphesiz uluslararası kültür ve normları şekillendiren ana unsur olup, insani düzeyde bölgesel ve küresel anlayış ve işbirliğini geliştirecektir.

HEDEFLER

Program, Endonezya Cumhuriyeti’nin, hem Güney Batı Pasifik Diyaloğu öncü kurucusu hem de Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) öncü üyelerinden biri olması hasebiyle, bölgedeki sosyokültürel işbirliğinin geliştirilmesinde yapmış olduğu özverili çalışmaların gösterilmesine yardımcı olmaktadır. Programın diğer bir hedefi de, katılımcı ülkelerden gelen bursiyerlerin, Endonezya’nın son derece çeşitlilik arz eden sanat ve kültürel mirasını daha iyi anlayabilmelerini teşvik etmektir. Son olarak bu program, yüz yüze iletişim ve programa katılan kişilerin farklı kültürleri birbirleriyle paylaşmaları sonucu oluşacak bir işbirliği kültürünü,  dolayısıyla hem bölgede hem de dünyanın birçok yerinde diplomatik ilişkileri, geliştirmeyi de amaçlamaktadır.

KATILIMCILAR

2018 Programı Katılımcıları birçok ülkeden seçilmektedir; Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), ASEAN + 3, Doğu Asya Zirvesi, ASEAN Diyalog Ortakları, ASEAN + Avrupa Birliği, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği, Asya-Avrupa Forumu, Afrika Bölgesi, Melanesia Spearhead Group, Güney Batı Pasifik Diyaloğu ülkeleri programın ana katılımcı ülkelerini oluşturmaktadır.

PROGRAM TAKVİMİ

17 Mart 2018- 24 Haziran 2018 tarihleri arasında, 3 aylık bir süre içerisinde sunulan bu program, kredisiz bir programdır.

PROGRAM MEKÂNI

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenecek bir oryantasyon programından sonra bursiyerler, motivasyonaları, ilgileri, cinsiyetleri, geldikleri bölgeler, vs. dikkate alınarak, organizasyon komitesi tarafından diğer bölgelerdeki sanat merkezlerine gönderilirler. Bursiyerin hangi sanat merkezine gönderileceği tamamıyla organizasyon komitesinin kararına tâbidir.

DERSLER

Temel olarak, tüm bursiyerler, sanat merkezlerinde alacakları eğitim boyunca Endonezya sanat ve kültürü hakkında genel bilgiler öğreneceklerdir. Fakat kültür merkezlerindeki bazı dersler, merkezin bulunduğu bölgenin yerel kültür ve sanatına göre, diğer merkezlere verilen derslerden farklı olacaktır. Örneğin, Doğu Cava’da, bursiyerler, Madurese Gamelan, batik (mumlu kumaş boyama) ve önemi, karawitan, geleneksel Cava dansı ve Cava dili olmak üzere Doğu Cava kültür ve sanatına ait dersler alacaklardır. Bali’de, bursiyerlerimiz Bali kültür ve sanatı, Bali dansı ve gamelan öğreneceklerdir. Güney Sulavesi’de, Sulavesi kültür ve sanatı ve de Sulavesi dilini öğreneceklerdir.

Her bir sanat merkezi sosyal ve çevresel projeler düzenleyecektir. Bunun dışında yeni turist mekânları yanında birçok tarihi mekân da ziyaret edilecektir.

Bursiyerler kendileri için belirlenen sanat merkezlerine varmadan önce, Cakarta’da 1 haftalık bir oryantasyon programına katılacaklar, burs programının amaç ve hedefleri konusunda bilgi alacaklar, Endonezya kültürü, Endonezya Modern kültür ve sanatı, merkezlerde verilecek dersler ve yapılacak faaliyetler konusunda genel bir bilgiye sahip olacaklardır.

Tüm bursiyerler “Indonesia Channel” adı altında, 21 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan kültür ve sanat gecesinde aktif rol alacaklardır. Bu faaliyet sonrasında bursiyerler ülkelerine geri döneceklerdir.

BURS KAPSAMI 

 • Sanat Merkezleri için ödenecek harç bedeli
 • Ekonomi sınıfı gidiş dönüş bileti
 • Konaklama
 • Program süresince Endonezya içerisinde gerekli ulaşım
 • Sağlık Sigortası (Sınırlı). Tüm bursiyerlerin kendi sağlık sigortalarına sahip olmaları önerilir.
 • Aylık nakit destek: 2.000.000 Endonezya Rupisi (Ortalama 570 TL)

BAŞVURU YÖNTEMİ

 • Başvurular Endonezya’nın İstanbul Baş Konsolosluğu’na yapılacaktır.
 • Adres: Esentepe Mahallesi, Keskin Kalem Sokak No. 13 Şişli, Istanbul
 • Son Başvuru Tarihi: 30 Aralık 2017

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Başvuruda bulunacak adayların, bekâr, 21-27 yaş aralığında olması ve en az lise diplomasına sahip olması,
 • Sanat alanında yüksek bir ilgiye ve kabiliyete sahip olması beklenir (Sanat Bölümü öğrencileri ya da Endonezya kültürü üzerine akademik bir geçmişi olan adaylar teşvik edilmektedir).
 • Programın yoğunluğu dikkate alınarak, adayların fiziksel ve ruhsal açıdan programa kendilerini hazır hissetmeleri tavsiye edilmektedir. Özellikle kadın adayların bu durumları dikkate alması beklenir.
 • Adaylar oryantasyon programından bir gün önce Endonezya’ya varmış olmalıdır.
 • Adaylar programın tüm aşamalarını- oryantasyon programı ve de Indonesian Channel Kültür veSanat Gecesi de olmak üzere- tamamlamalıdır.
 • Adaylar başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeler ile birlikte teslim etmelidir.

a.Motivasyon Mektubu
b.3 adet vesikalık fotoğraf
c.En az iki sene geçerliliği olan pasaportun fotokopisi
d.Diploma fotokopisi
e.Tanınmış bir devlet kurumundan alınmış geçerli bir sağlık raporunun fotokopisi. Adaylar orijinal raporu ülkelerinden ayrılırken yanlarında bulundurmalıdırlar.
f.Tavsiye Mektubu
g.Aşağıdaki durumları içeren yazılı beyan:

-Adayın Endonezya’da bulunduğu süre zarfında Endonezya kanun ve düzenine uygun hareket edeceği,
-Organizasyon komitesi ve sanat merkezleri tarafından belirlenen kurallar ve uygulamalara uyacağı,
-Program boyunca para kazanmak maksadıyla herhangi bir ek işte çalışmayacağı,
-Organizasyon komitesi tarafından belirlenen seyahat takvimine uyacağı,
-Bir sağlık uzmanı tarafından aksi resmi raporla beyan edilmediği sürece, program boyunca düzenlenecek olan tüm faaliyetlere katılacağı,
-Program sonra erdikten sonra organizasyon komitesi tarafından belirlenen bir günde Endonezya’da ayrılacağı,
-Program devam ederken ayrılması gerektiğinde, gerekli cezayı ve de tüm seyahat masraflarını karşılayacağı.

 • Programda Endonezya Dili (Bahasa Endonezya)’ne de yer verilecektir. Minimum düzeyde de olsa Endonezya Dil Bilgisine sahip olmak adaylar için bir avantaj olmakla birlikte bir başvuru kriteri değildir. Fakat adayın İngilizce Dil bilgisine sahip olması zorunludur.
 • Daha detaylı bilgi için aşağıdaki e-mail adresine maillerinizi gönderebilirisiniz.

iacs@kemlu.go.id