Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR Merkez Müdür V.- Başkan
0212 521 81 00 D: 1011 fbasar@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN Üye
0212 521 81 00 D: 6532 aozcan@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim NUMAN Üye
0212 521 81 00 D: 4010 inuman@fsm.edu.tr
Lisans: ODTÜ Y.Lisans: ODTÜ Doktora: Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Naim DEMİREL Üye
0212 521 81 00 D: 4337 ndemirel@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: Münster Üniversitesi Doktora: Münster Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İlhami DANIŞ Üye
0212 521 81 00 D: 6020 idanis@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa GÖLEÇ Üye
0212 521 81 00 D: 6035 mgolec@fsm.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Ü. Y.Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Doktora: Marmara Üniversitesi
* Yarı Zamanlı