Malay Dünyası; etnik ve dilsel zenginliğinin yanında, tarihsel olarak geliştirdikleri dinî, toplumsal, kültürel ve ekonomik ilişkiler ağı nedeniyle, aynı kültür ve medeniyet içerisinde ele alınan geniş bir coğrafyayı ifade eder.

Bu coğrafyanın sınırları Bruney Adası, Filipinler’in ve Tayland’ın güneyi, Malezya ve Endonezya devletleri sınırlarının ötesinde, SriLanka, Madagaskar ve Güney Afrika’ya kadar uzanan 300 milyonluk geniş bir coğrafyayı kapsar.

Osmanlı Döneminde, Müslüman Güneydoğu Asya ile çok yönlü ve canlı tutulan ilişkiler modern dünyada neredeyse unutulmuştur. Döneme ilişkin Osmanlı kaynakları, İngiltere ve Hollanda Krallıkları arşivleri ve de bugün Malay Dünyasını oluşturan modern devletlerin arşivleri akademik çalışmalar için önemli bir kaynak oluştururken, bu alanda yapılan çalışmalara gerekli ilginin gösterilmediği bir gerçektir.

Bu bağlamda, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVU) ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) işbirliği ile, İstanbul ve Kuala Lumpur'da olmak üzere iki Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi açılmasına karar verilmiştir. Merkezin ilki, her iki üniversite yöneticilerinin de katılımıyla, 7 Kasım 2015 tarihinde Kuala Lumpur'da, ikincisi ise 11 Nisan 2016 tarihinde İstanbul'da açılmıştır.