• Akademik düzeyde Osmanlı-Malay Dünyası çalışmalarının önünü açmak.

 

  • Dünyanın birçok farklı bölgesinden alanında uzman kadroları Osmanlı-Malay Dünyası çalışmalarına katkıda bulunmaya teşvik etmek.

 

  • Osmanlı-Malay Dünyası çalışmalarının önemine dair duyarlılık oluşturmak ve bu zeminde ortak değer ve fayda oluşturmak amacıyla imkânlar sunmak.

 

  • Osmanlı-Malay Dünyası çalışmalarına ilişkin bir araştırma veritabanı kurmak.

 

  • Osmanlı-Malay Dünyası çalışmaları ekseninde yüksek lisans ve doktora programları hazırlamak ve bu meseleye ilgi duyan araştırmacıları konuyla ilgili başlıklarda tez çalışmaları yapmaya teşvik etmek.

 

  • Bilimsel ve kültürel işbirliği ve Türk-Malay dünyası arasında paylaşım sağlamada gerekli kanalları açmak.